Trường Đại học Đông Đô thăm và làm việc tại trường Đại học Oxford

Vừa qua, Ban Lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô đã đến trường Đại học Oxford, Vương Quốc Anh để tham gia khoá học sau Tiến sĩ (Post Doctoral Research Program). Nhóm nghiên cứu xây dựng các đề tài thiết thực, ứng dụng hữu ích cho cộng đồng Việt Nam và thế giới trong thời kỳ CMCN 4.0.

Quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều thời cơ và thách thức trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục – nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho cách mạng 4.0. Với giá trị cốt lõi thầy cô giáo và sinh viên hạnh phúc sẽ góp phần thay đổi thế giới, Trường Đại học Đông Đô đang ngày càng khẳng định vị thế là trường đại học quốc tế uy tín đào tạo nên một thế hệ sinh viên có tri thức, tài năng và đạo đức, giỏi ngoại ngữ, đón đầu công nghệ, phục vụ xây dựng đất nước trong thời đại công nghiệp 4.0.

Tham gia khoá học sau Tiến Sĩ ( postdoc) tại Đại học Oxford lần này có 3 cán bộ của trường Đại học Đông Đô:
– TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô.
– TS. Lê Ngọc Hà – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.
– TS. Nguyễn Đức Bảo Long – Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý Sinh viên.
Với đề tài “ Nâng cao năng lực lãnh đạo trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0” và “ Thực hành chánh niệm để các tổ chức ngoài công lập Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ CMCN 4.0” sẽ góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của nhà trường.

 TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô tặng quà lưu niệmTS. Lê Ngọc Hà – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô (bên phải)

Ngoài ra nhóm nghiên cứu có dịp phỏng vấn các giáo sư ĐH Oxford, ĐH Bath, Ngài Đại sứ Việt Nam tại UK và các chuyên gia ở Anh về các chủ đề nghiên cứu.

Những dấu ấn của trường Đại học Đông Đô tại UK là nguồn động lực to lớn để sinh viên DUNI phấn đấu học hỏi rèn luyện, trở thành nguồn nhân lực phục vụ đất nước trong công cuộc phát triển, sánh vai với cường quốc năm châu.

Một số hình ảnh của Ban Lãnh đạo trường Đại học Đông Đô tại Đại học Oxford