TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

Địa chỉ: số 170 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

GIám đốc trung tâm: Trịnh Hữu Tuấn

E-mail: tinhocngoaingu@hdiu.edu.vn

Website: http://tinhocngoaingu.vn