Quay lại
Tiếp theo

Thứ hai, 01/07/2024 | 03:54 GMT+7


Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trường Đại học Đông Đô quyết định bổ nhiệm 02 Phó trưởng khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc theo đề nghị của Trưởng khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc. 

Quyết định số 212/QĐ - ĐHĐĐ bổ nhiệm ông Lê Đình Chỉnh giữ chức vụ Phó trưởng khoa Ngôn ngữ - Trường Đại học Đông Đô. 

 

Quyết định số 213/QĐ - ĐHĐĐ bổ nhiệm bà Lê Phương Anh  giữ chức vụ Phó trưởng khoa Ngôn ngữ - Trường Đại học Đông Đô.