Quay lại
Tiếp theo

Một số hoạt động của khoa

1.Tổng quan về ngành đào tạo
               Đạo tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng nhằm đạt chuẩn đầu ra theo qui định của Luật Giáo dục đại học, cụ thể: 
1.1 Yêu cầu về tinh thần thái độ
               * Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
               * Thường xuyên rèn luyện đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.
1.2 Yêu cầu về kỹ năng mềm:
               * Kỹ năng làm việc hàng ngày: Kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng ngoại ngữ.
               * Kỹ năng phân tích: Thu thập số liệu, trình bày, nghiên cứu, phân tích đánh giá kết quả, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý tình huống.
               * Kỹ năng làm việc cá nhân và hoạt động nhóm: Biết tự mình làm việc có kế hoạch, suy nghĩ để đạt kết quả. Biết phối hợp nhóm, trao đổi, biết lắng nghe, đàm phán với đồng nghiệp, đối tác.
1.3 Nội dung chuẩn đầu ra của ngành Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính)
               * Có kiến thức về luật pháp xã hội và kinh tế nói chung, luật pháp trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính nói riêng.
               * Nắm bắt được thực trạng và xu hướng vận động của nền kinh tế trong nước và thế giới.
               * Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, cơ chế hoạt động và những diễn biến ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, vi mô.
               * Có kiến thức về tài chính, tiền tệ, ngân hàng như hạch toán kế toán, thuế, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
               * Có kiến thức tổng quan về quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ngoài ngân hàng. Hiểu biết cơ bản về môi trường kinh doanh, đầu tư, kế hoạch tài chính, Marketing, văn hóa kinh doanh...
               * Nắm bắt các phương pháp nghiên cứu kinh tế, sử dụng tốt các công cụ, chỉ tiêu, lượng hóa, thống kê để đánh giá thực trạng.
Chương trình đào tạo toàn khóa 172 đơn vị học trình; tổng số 46 môn học

2. Công việc có thể làm 
                - Quản lý, điều hành nghiệp vụ tài chính ngân hàng tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước, cơ quan tài chính trung ương và địa phương hoặc các doanh nghiệp.
                - Giảng dạy tại các trường,các viện về tài chính, ngân hàng
                - Làm công tác nghiên cứu liên quan đến chính sách điều hành tài chính, tiền tệ tại các cơ quan, đơn vị nhà nước và doanh nghiệp lớn
                - Có thể tiếp tục học nâng cao để đạt học vị thạc sỹ, tiến sỹ

3. Cương vị chức danh có thể đảm nhiệm:
                - Là chuyên gia hoặc chuyên viên kinh tế cho các đơn vị trong và ngoài nhà nước 
                - Trợ lý, chuyên gia tư vấn, cán bộ điều hành triển khai khác dự án
                - Các chức danh như Trưởng / Phó phòng, Trưởng/ Phó các Cục, Vụ, Viện liên quan đến hoạt động tài chính ngân hàng
                - Chủ các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế .4.Một số sinh viên thành đạt tiêu biểu: 
                - Lê Quang Toàn: Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Sách – Tỉnh Hải Dương.
                - Bùi Huy Hạnh: Phó giám đốc Ngân hàng chính sách huyện Thạch Bàn – Tỉnh Thanh Hóa
                - Nguyễn Thị Thanh Thủy: Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
                - Trịnh Anh Phương: Là cựu sinh viên khóa 14, học viên Cao học Học viện Ngân hàng năm 2012. 

4 .Một số hoạt động của khoa, thành tích của khoa: 
                Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp khoa Tài chính - Ngân hàng là 2637. Phần lớn sinh viên đã có việc làm ổn định tại các ngân hàng, cơ sở và doanh nghiệp. Số không nhỏ đã và đang đảm nhiệm các chức danh Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng, còn lại Nghiên cứu khoa học: Đã có 2 sinh viên dành được giải thưởng nghiên cứu khoa học hàng năm của Bộ giáo dục và đào tạo là Phạm Huy Ngọc: giải 3 năm học 2007 -2008; Nguyễn Thành Chung: Giải 3 năm học 2008 – 2009.

5. Một vài hoạt động của sinh viên
                 Khoa đã phát động nhiều phong trào và tổ chức một số chương trình gắn kết và tạo môi trường cho sinh viên học tập và rèn luyện như: văn nghệ chào mừng 20/11, chương trình kỹ năng mềm “Con đường khởi nghiệp thành công”, chương trình “khởi nghiệp cho sinh viên”. Hoạt động tình nguyện tại Chùa Bồ Đề và tổ chức trung thu tại làng trẻ em Hòa Bình. Chương trình chiếu phim và hiến máu nhân đạo, hoạt động ngoại khóa...Nhiều sinh viên đã giành được học bổng của trường về thành tích học tập, một số em đã được kết nạp vào Đảng nhờ có kết quả học tập và rèn luyện tốt.

 

 

 

Tham gia chương trình vệ sinh môi trường và bóc xóa quảng cáo

Chương trình chào văn nghệ 20/11

Hoạt động tình nguyện 1000 năm Thăng Long

Hoạt động ngoại khóa tại chùa Bồ Đề