Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và nhập học yêu cầu: tốt nghiệp THPT và được xét  trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quy chế tuyển sinh, từ ngày 22/7 – 20/8 thí sinh xác định nguyện vọng xét tuyển và thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia). Nếu xác định xét tuyển vào Trường Đại học Đông Đô, Anh/Chị cần đăng ký ngành học tại Trường Đại học Đông Đô ở thứ tự nguyện vọng số 1.

Sau khi thí sinh có kết quả tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Đông Đô gửi giấy báo trúng tuyển, hướng dẫn hồ sơ nhập học, mức học phí, lệ phí nhập học, thời gian và địa điểm nhập học.

TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY