Quay lại
Tiếp theo

Thứ sáu, 18/02/2022 | 05:18 GMT+7


2022 - Khẩu hiệu mới, tiến tới thành công

Năm 2021 nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên trường Đại học Đông đô đã đạt được những thành tích rất quan trọng. Bước sang năm Nhâm Dần, với khí thế hào hùng, Trường đã xây dựng phương châm công tác mới đó là: Đoàn kết – Đổi mới – Bứt phá.

Đây là một chiến lược quan trọng để Trường Đại học Đông Đô chuyển sang một thời kỳ mới, tiến tới xây dựng một thương hiệu đại học mạnh ở tầm quốc gia và quốc tế.

Vậy Đoàn kết – Đổi mới – Bứt phá phải được hiểu và phải được thể hiện như thế nào?

Trên hết, phải nói đến sự "Đoàn kết":

Cổ nhân đã nói: Đoàn kết làm nên sức mạnh. Bác Hồ đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”. Đoàn kết là thống nhất một ý chí, một mục tiêu và hành động. Đó là việc mọi người đồng tâm hợp lực với nhau để thực hiện các giá trị cốt lõi của Nhà trường. Đoàn kết là hỗ trợ nhau thực hiện các nhiệm vụ đặt ra; trong đó có sự góp ý cho nhau để giải quyết tốt các nhiệm vụ đó. Đoàn kết là biết bảo vệ nhau trên tinh thần phê và tự phê. Đoàn kết là yêu thương nhau, chia sẻ với nhau cả những ngọt bùi, cay đắng, khó khăn, rào cản để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Muốn có được một tập thể đoàn kết thì lãnh đạo phải xây dựng một chính sách phát triển hợp lý, một cơ chế làm việc hiệu quả. Trong đó mỗi người được phát huy cao độ năng lực của mình phuc vụ mục đích chung. Phải có cơ chế phân chia lợi ích hợp lý, hài hòa, đảm bảo tính công bằng, công khai và minh bạch.

Điều quan trọng nhất để đảm bảo đoàn kết là những người lãnh đạo phải nhiệt tình, công tâm và có tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi cá nhân phải xây dựng tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và có sự nhường nhịn, khoan dung với tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Điều cũng rất quan trọng để xây dựng và  duy trì sự đoàn kết trong nhà trường là mỗi người cần biết thu nhỏ cái “Tôi” lại  để lấy mục tiêu chung làm trọng.

"Đổi mới" là thay cái cũ bằng cái mới tốt hơn để đạt được nhiều mục tiêu cao hơn.

Đổi mới là đưa những cái tốt hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn vào thực tế công việc để thực hiện các mục tiêu chung.

Đổi mới trước hết phải đổi mới tư duy, tức là thay đổi nhận thức của chúng ta về sứ mệnh của Nhà trường, về bối cảnh mà trong đó chúng ta đang làm việc; về các cơ hội, thách thức mà chúng ta đang gặp, về các quan hệ mà chúng ta đang phải giải quyết... Chúng ta phải nhận thức rằng thế giới đang thay đổi, Trường Đại học Đông Đô đang thay đổi và mỗi chúng ta cần phải thay đổi để ứng phó với sự biến đổi của thực tế cuộc sống.

Điều thứ hai: Đổi mới phương pháp hành động, phương pháp làm việc và phương pháp ứng xử hàng ngày.

Trên hết, các nhà lãnh đạo phải đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách lãnh đạo và thói quen lãnh đạo. Chúng ta phải thấy rằng ở Trường còn một số mặt trì trệ, chưa tiến triển tốt như mong muốn. Điều đó có một nguyên nhân là trong công tác lãnh đạo của chúng ta còn có nhiều mặt chưa đúng, chưa hợp lý và cần phải thay đổi. Có thể là phải thay đổi các chính sách, thay đổi cơ chế hợp tác, cơ chế lợi ích cho phù hợp với bối cảnh mới của trường. Tiếp theo là mỗi đơn vị, mỗi cá nhân trong tập thể nhà trường phải thay đổi tác phong, phong cách làm việc; thay đổi thói quen cũ bằng cái mới hiệu quả hơn. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng cái tốt ngày hôm qua có thể hôm nay không còn phù hợp nữa. Cái thói quen xấu nó bám lấy ta, làm cho ta lạc hậu với thời cuộc. Muốn đổi mới mọi người phải hết sức cầu thị để nhận ra những sai lầm, bất cập; nhận thức được cái vô lý, cái trì trệ đang bao quanh ta làm hại đến sự nghiệp chung của Trường. Chúng ta phải thay đổi và bỏ đi những cái đã lỗi thời và tìm cho ra các phương pháp mới, phong cách mới hiệu quả hơn để làm việc. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đoạn tuyệt với những cái đã lạc hậu, những thói xấu, những cái trì trệ đang kìm hãm sự phát triển của nhà trường. Phải luôn luôn sáng tạo trong công việc.

"Bứt phá" là vượt lên ở tầm cao hơn

Bứt phá là vượt qua trạng thái hôm nay để đạt đến trạng thái ở cấp độ tốt đẹp hơn, cao hơn rất nhiều. Bứt phá để đạt những  mục tiêu cao hơn, để có các giá trị cốt lõi lớn hơn và đưa trường ta lên tầm cao mới.

Muốn bứt phá được mỗi chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Phải dũng cảm lựa chọn các cơ hội tốt để nắm lấy, phải cố gắng vượt qua các rào cản đang kìm hãm chúng ta; phải vứt bỏ lại phía sau những thói quen xấu, những cách làm việc cũ, những tác phong đã lỗi thời…

Để bứt phá được cần phải nỗ lực hơn rất nhiều lần và  phải có tư duy sáng tạo, cần phải lột xác để tốt lên.

Nếu bứt phá thành công trong năm Nhâm Dần trưởng Đại học Đông Đô có nhiều cơ hội để phát triển nhanh và bền vững.

Chúng ta hãy nắm tay nhau, cùng hướng tới một mục tiêu chung là sự phát triển nhanh và bền vững của trường Đại học Đông Đô.

Muốn vậy, chúng ta phải: Đoàn kết – Đổi mới – Bứt phá.