THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình thực tập hợp tác giữa Trường Đại học Đông Đô với Hiệp Hội phát triển Giáo dục Đào tạo Nghề Đài Loan. Giúp các em sinh viên làm quen với môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có cơ hội được tuyển dụng làm việc cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Đài Loan và Thế giới. 

Cơ hội học tập và việc làm tại Đài Loan cho sinh viên Trường Đại học Đông Đô.