BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

               Số:       /TBTS-VĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày  14  tháng 06  năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019  

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành danh mục GDĐT cấp IV, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ – Đợt I năm 2019 số 456/TBTS-VĐTSĐH ;

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Quản lý công, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý xây dựng và Quản lý tài nguyên môi trường  năm 2019 như sau:

 1. Đối tượng tuyển sinh
 • Các học viên đã tốt nghiệp Đại học.
 1. Thời gian và tổ chức đào tạo
 • Thời gian đào tạo: 1,5 năm – 2 năm .
 • Thời gian học: Học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 1. Các môn thi tuyển

Gồm 3 môn thi:

 • Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành tùy theo quy định của trường đối với từng chuyên ngành.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh. Thời gian làm bài: 120 phút

Miễn thi ngoại ngữ đối với những trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng Tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh.
 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh B1 hoặc TOEIC 450 hoặc IELTS 4.5 trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp đến ngày đăng kí dự thi. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ mà mình cung cấp
 1. Điều kiện trúng tuyển

–   Thí sinh đạt yêu cầu về ngoại ngữ như đã nêu ở trên.

–   Điểm của môn cơ sở ngành và chuyên ngành cần đạt từ 5.0 trở lên (trên thang điểm 10).

–  Điểm trúng tuyển là tổng điểm của hai môn cơ sở ngành, chuyên ngành và điểm ưu tiên ( nếu có), phải bằng hoặc cao hơn điểm sàn trúng tuyển của từng chuyên ngành tuyển sinh

 • Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xem xét đến ưu tiên theo thứ tự:
 • Thí sinh là người dân tộc thiểu số.
 • Thí sinh thuộc đối tượng chính sách.
 • Người có điểm cao hơn các môn theo thứ tự: Môn chuyên ngành, môn cơ sở ngành, môn tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).
 1. Hồ sơ dự thi

Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan / chính quyền;

Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng); giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học thì phải có bằng trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng của văn bằng 1;

Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);

04 ảnh 4×6 ( 2 ảnh 4×6, 2 ảnh 3×4), 02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

        (Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra khi nộp hồ sơ)

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ :

* Thời gian:

 – Đăng ký dự thi: từ ngày 04/02/2019 đến ngày 30/04/2019.

– Học chuyển đổi và ôn thi dự kiến: tháng 5 năm 2019

– Thời gian thi dự kiến tháng 5 năm 2019

* Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:  Đại học Đông Đô

Địa chỉ: Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 771 9957         –   Di động: 0989 818 262
Website: www.ddu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihocdongdoonline/

Nơi nhận:

–  Các Khoa, Phòng, Ban, TT (để thực hiện);

– Các Cơ quan truyền thông; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (để phối hợp);

 Lưu ĐT&QLSV, VT.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Dương Văn Hòa