Thông báo khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
Số: 99 /TB-ĐHĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020

 THÔNG BÁO KHẨN
Về công tác phòng chống dịch Covid -19

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, căn cứ kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) của ĐHQGHN ngày 08/03/2020,  trường Đại học Đông Đô đề nghị các đơn vị thực hiện ngay những nhiệm vụ sau:

  1. Thông báo nghỉ từ 09/3/2020 đến hết 15/3/2020 đến toàn thể học viên, sinh viên nhà trường; đồng thời triển khai công tác dạy – học trực tuyến.
  2. Thông báo những sinh viên đang có mặt tại Hà Nội khai báo khảo sát sức khỏe (theo mẫu quy định), hạn chế di chuyển, tiếp xúc nơi đông người. Đặc biệt tránh di chuyển ra khỏi địa bàn Hà Nội.
  3. Lịch học các môn chung Giáo dục Thể chất; Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên lùi đến khi có thông báo mới.
  4. Yêu cầu cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên tự xác định nhóm tiếp xúc của bản thân (F1, F2, F3: theo phụ lục gửi kèm) chủ động khai báo thông tin chi tiết (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, quá trình tiếp xúc với ai, thời gian, địa điểm…) với:

– Y tế phường, xã nơi cư trú để được tư vấn và theo dõi cách ly (tập trung với F1; tại nhà với F2 và F3);

– Đơn vị công tác, để đơn vị tổng hợp danh sách và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của trường Đại học Đông Đô.

Cá nhân thuộc các nhóm nêu trên chủ động thực hiện các biện pháp tự cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như những người đã tiếp xúc gần, thông báo kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh của nhà trường.

Trong thời gian 14 ngày cách ly (kể từ ngày tiếp xúc) nếu xuất hiện các triệu chứng bệnh như ho, sốt, đau ngực, khó thở, hắt hơi, chảy nước mũi, đau mỏi người… báo với y tế phường, xã nơi cư trú hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế (1900 3228 và 1900 9095) để được trợ giúp y tế.

  1. Liên tục cập nhật tình hình, số lượng các cá nhân của đơn vị thuộc các nhóm liên quan (F1, F2, F3) và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường.
  2. Yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên, sinh viên, học viên chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.
  3. Giữ ổn định đơn vị, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn về công tác phòng, chống dịch đề nghị liên hệ với Cô Tưởng Bích Thạch – Cán bộ Y tế Trường Đại học Đông Đô; điện thoại 097 475 4287

* Hướng dẫn cách ly của Bộ Y tế tại đây

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH

(đã ký)

 Lê Anh Tuấn