Thời gian biểu thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ

Thông báo thời gian biểu thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tại địa điểm Trường Đại học Đông Đô, 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.