BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Mã Trường : DDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh như sau:

  1. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Là những người có ít nhất 1 bằng đại học chính quy, không chính quy (vừa học vừa làm, chuyên tu, từ xa….) của tất cả các trường, viện đại học. Có nhu cầu đào tạo thêm một bằng đại học chính quy.

  1. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án Tự chủ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018” của trường Đại học Đông Đô.

Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp Đại học từ năm 2018 trở về trước dựa vào kết quả đào tạo Văn bằng 1.

  1. Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và học bạ THPT;

– Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Văn bằng thứ nhất;

– Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);

– 04 ảnh màu (cỡ 3×4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

– 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

  1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Từ nay đến hết tháng 12 năm 2018

– Địa điểm nhận hồ sơ: số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

– Hotline: 024.3771.9957 – 0987562618

– Website: www.ddu.edu.vn

Nơi nhận:

–        Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

–        Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

–          Lưu ĐT&QLSV, VT.

HIỆU TRƯỞNG

                           

TS. Dương Văn Hòa