Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 20/04/2018

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

 

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(16/04/2018)

09h00’: Họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Ba

(17/04/2018)

09h00’: Ban Giám hiệu làm việc với Thầy Trương Quốc Bình – Trưởng khoa Xây dựng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Tư

(18/04/2018)

Thứ Năm

(19/04/2018)

Thứ Sáu

(20/04/2018)

14h00’: Phỏng vấn tuyển dụng.

Thành phần: Hội đồng tuyển dụng theo quyết định của Hiệu trưởng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.