Hiệu trưởng làm việc với đại học Sanchun Hàn Quốc

Hôm nay hiệu trưởng trường có buổi làm việc với đại diện trường đại học Sanchun Hàn Quốc về về việc liên kết đào tạo