Tuyển dụng: Nhân viên Tuyển sinh thuộc Phòng Marketing and Sale.

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tuyển sinh thuộc Phòng Marketing and Sale. Số lượng: 01 người Mô tả về công việc Tìm kiếm, khai thác học viên tiềm năng mới theo các kênh. Đảm bảo chỉ tiêu được giao; Giới thiệu, tư vấn cho sinh viên, học viên, phụ huynh các chương trình đào tạo phù hợp…

Xem thêm

Tuyển dụng Lập trình viên

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên. Số lượng: 02 người Mô tả về công việc – Lập trình các module ứng dụng phần mềm Công nghệ thông tin. – Viết tài liệu mô tả các chức năng module lập trình – Thiết kế một phần giao diện chức năng người sủ dụng – Lập trình tương…

Xem thêm