Tuyển dụng Giảng viên Tiếng Hàn

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên tiếng Hàn Số lượng: 01 người Mô tả về công việc Trực tiếp giảng dạy theo đề cương môn học, đảm bảo hoàn thành khung kiến thức yêu cầu của từng khóa, chịu trách nhiệm về chuyên môn cũng như chất lượng của lớp học. Thực hiện công tác ra…

Xem thêm

“VIETCERT – Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy” tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018 I/. VỊ TRÍ TRỢ LÝ KINH DOANH: NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC VÀ THỰC TẬP SINH Số lượng : 10 người. Nam/Nữ Mô tả công việc 1. Giới thiệu các gói sản phẩm đến Khách hàng qua các kênh thông tin. 2. Tìm kiếm Khách hàng, tư vấn…

Xem thêm

Tuyển dụng: Nhân viên Content Marketing thuộc Phòng Marketing and Sale

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Content Marketing thuộc Phòng Marketing and Sale. Số lượng: 01 người Mô tả về công việc Viết bài theo đề tài của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu yêu cầu, nội dung quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Trường Đại học Đông Đô. Thu thập, cập nhập các bài đánh…

Xem thêm

Tuyển dụng: Nhân viên Tuyển sinh thuộc Phòng Marketing and Sale.

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tuyển sinh thuộc Phòng Marketing and Sale. Số lượng: 01 người Mô tả về công việc Tìm kiếm, khai thác học viên tiềm năng mới theo các kênh. Đảm bảo chỉ tiêu được giao; Giới thiệu, tư vấn cho sinh viên, học viên, phụ huynh các chương trình đào tạo phù hợp…

Xem thêm

Tuyển dụng Lập trình viên

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên. Số lượng: 02 người Mô tả về công việc – Lập trình các module ứng dụng phần mềm Công nghệ thông tin. – Viết tài liệu mô tả các chức năng module lập trình – Thiết kế một phần giao diện chức năng người sủ dụng – Lập trình tương…

Xem thêm