HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỀ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ (STRATEGIC COOPERATION IN RESEARCH AND INTERNATIONAL PUBLICATION)

Vào ngày 18/1/2019 tại VP Hiệu bộ nhà trường tại 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, trường Đại học Đông Đô (DUNI) và Học viện Lãnh đạo Toàn cầu (GLA), Malaysia đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu quốc tế.

Xem thêm

Hợp tác chiến lược về năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế (STRATEGIC COOPERATION IN RESEARCH AND INTERNATIONAL PUBLICATION)

On January 18th, 2019 at DUNI Office, 60B Nguyen Huy Tuong street, Hanoi, Vietnam, Dong Do University and Global Leadership Academy (GLA), Malaysia signed a strategic cooperation MOU on scientific research, international publication and advanced research competency.

Xem thêm

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Lịch sử và Địa lý sẽ được gộp thành 1 môn

Trường thành lập năm 1994, với gần 25 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Đông Đô từ lâu đã khẳng định được uy tín, bề dày kinh nghiệm và được đầu tư bài bản trong đào tạo giáo dục tiên tiến. Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh 23 ngành HOT hệ…

Xem thêm

Thay đổi phương án thi THPT 2019: Nguy cơ nào trượt tốt nghiệp?

 Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh 23 ngành “HOT” hệ Đại học chính quy Trường Đại học Đông Đô có 23 ngành cử nhân, 7 chuyên ngành thạc sỹ và 1 chuyên ngành tiến sỹ với 55.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Bên cạnh chú trọng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo chính quy theo…

Xem thêm