THÁCH THỨC VÀ LỢI THẾ CỦA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Tóm tắt Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) diễn ra từ những năm 2000, bắt đầu từ Đức rồi lan dần ra các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thực tế cho thấy CMCN 4.0 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống…

Xem thêm

LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

  Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp 4.0 Việt Nam Tóm tắt Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, Thế giới đang tự tiến hoá  một cách đột phá với các nền tảng kết nối. Những khái niệm gắn liền với nền tảng kết nối như các…

Xem thêm

KỸ NĂNG MỀM – YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG

ĐẶT VẤN ĐỀ Theo UNESCO, mục đích học tập là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Nếu xem nhận định trên là một định nghĩa và đối chiếu định nghĩa này với nền giáo dục của Việt Nam ngày nay thì mục đích học tập của ta…

Xem thêm

ÁP DỤNG KAIZEN 5S TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Khái niệm về Kaizen và 5S: Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. KAIZEN là sự sửa chữa và làm…

Xem thêm

NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Trong quá trình nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta ngày càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, nội dung tư tưởng của Người. Từng bước một, chúng ta đã nhận rõ giá trị, tầm vóc và ý nghĩa nhiều mặt của tư tưởng…

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh,Hà Nội

ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ sở nghiên cứu Ngày 31/8/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 525/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Phục vụ người nghèo, đặt trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và đến năm 2003 được tách ra thành Ngân hàng chính sách xã…

Xem thêm