Chương trình đào tạo ngành Thú Y

1. Thời gian đào tạo: 5 năm. 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Bao gồm 170 tín chỉ không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục An ninh – Quốc phòng, được phân bổ như sau: KHỐI KIẾN THỨC Kiến thứcbắt buộc Kiến thức tự chọn Tổng Kiến thức giáo dục đại…

Xem thêm