Chương trình đào tạo khoa Du lịch

Tổng quan về ngành đào tạo          Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong những năm gần đây, khoa đã và đang tập trung đào tạo ngành Văn hóa du lịch (Việt Nam học) với các chuyên ngành sau:      –  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành      –  Hướng dẫn du lịch      –  Quản lý du lịch…

Xem thêm