Chương trình đào tạo hệ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Chương trình đào tạo hệ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Khung CTĐT Thạc sĩ: Quản lý tài nguyên và  môi trường KHỐI KIẾN THỨC Tổng (TC) KTbắt buộc (TC) KT tự chọn (TC) A. Khối kiến thức chung 8 8 B. Khối kiến thức cơ sở ngành 9 9  …

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2018 Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

         Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (mã số: 8850101) như sau: Điều kiện dự thi       – Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học Hồ sơ dự thi       – Phiếu…

Xem thêm