Tuyển sinh và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT 6 module

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 6 MODULE Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo và tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT (theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT và thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT) Thông tin về Chứng chỉ ứng…

Xem thêm