Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ đào tạo:     Đại học Loại hình đào tạo:   Chính quy Thời gian đào tạo:   4 năm Tổng số tín chỉ: 132 tín chỉ I. Mục tiêu đào tạo:         Về kiến thức và kỹ năng: + Kiến thức:…

Xem thêm