Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm học 2017 -2018

STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Nơi công tác
Môn giảng dạy
Ngành
1
Vũ Tuấn Đạt
Th.s
Tổng Công ty VTC
Lập trình web
Công nghệ thông tin
2
Trần Đăng Công
Th.s
Học viện KTQS
Hệ QTCSDL
Công nghệ thông tin
3
Lê Văn Phùng
Tiến sĩ
Phân tích TKƯD Công nghệ phần mềm
Công nghệ thông tin
4
Đỗ Trung Tuấn
PGS.TS
Đại học khoa học tự nhiên
Trí tuệ nhân tạo
Công nghệ thông tin
5
Phạm Thị Tố Nga
Th.s
Đại học Đại Nam
Xác xuất thống kê, Toán cao cấp
Công nghệ thông tin
6
Phạm Văn Tiệp
Th.s
Đại học Đại Nam
Phương pháp tính
Công nghệ thông tin
7
Trịnh Thị Xuân
Th.s
Viện Đại Học mở Hà Nội
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Công nghệ thông tin
8
Hoàng Hà
Th.s
Bách khoa Aptech
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông tin
9
Nguyễn Thành Huy
Th.s
Viện Đại Học mở Hà Nội
Mạng và Hệ điều hành mạng
Công nghệ thông tin
10
Nguyễn Văn Thiết
Tiến sĩ
Viện kỹ thuật và công nghệ MT
Quy hoạch môi trường
Công nghệ môi trường
11
Vũ Xuân Thường
Th.s
Viện kỹ thuật và công nghệ MT
Quan trắc môi trường
Công nghệ môi trường
12
Lê Xuân Thái
Tiến sĩ
Trường đại học công nghệ giao thông vận tải
Quản lý môi trường
Công nghệ môi trường
Quản lý chất thải rắn
Công nghệ môi trường
Quản lý chất thải nguy hại
Công nghệ môi trường
13
Nguyễn Hoàng Nam
Tiến sĩ
Đại học mỏ địa chất
Kiểm soát và dự báo ô nhiễm môi trường
Công nghệ môi trường
14
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thạc sỹ
Hóa học phân tích+ TH hóa phân tích
Công nghệ môi trường
Hóa môi trường
Công nghệ môi trường
15
Lương Hữu Thành
Tiến sĩ
Viện môi trường nông nghiệp
Vi sinh vật môi trường
Công nghệ môi trường
Hóa sinh môi trường
Công nghệ môi trường
16
Đỗ Duy Phái
Tiến sĩ
Viện thổ nhưỡng
Phân tích môi trường
Công nghệ môi trường
17
Đặng Quang Thịnh
Thạc sỹ
Viện khoa học Khí tượng, Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu & PT bền vững
Công nghệ môi trường
18
Lê Quang Đạo
Thạc sỹ
Viện địa chất
Đánh giá tác động môi trường
Công nghệ môi trường
19
Lê Thế Tình
Th.s
Đại học Quốc gia Hà Nội
Lịch sử VM TG
Du lịch
Lịch sử VN nâng cao
Du lịch
20
Trần Anh Cường
Tiến sĩ
Đại học văn hóa
Hệ thống bảo tàng trong hđ DL
Du lịch
21
Ngô Thị Thu Tình
Ths
Trường ĐH Công Nghệ GTVT
Kỹ thuật điều khiển tự động
Công nghệ Ô TÔ
22
Hoàng Chí Bảo
GS.TS
Học viện QG HCM
Nguyên lý cơ bản của CNMLN II
Công nghệ Ô TÔ
23
Phạm Thị Tố Nga
Ths
ĐH Đại Nam
Toán cao cấp 1
Công nghệ Ô TÔ
24
Hoàng Tú
Ths
Trường ĐH Công Nghệ GTVT
Kỹ thuật đo
Công nghệ Ô TÔ
25
Hoàng Thắng
ThS
Viện Khoa học xã hội VN
Chính sách ĐNVN I, CSĐNVN2,
Quan hệ quốc tế
26
Đặng Thị Lan
Ths
Đại học Ngoại Thương
Đàm phán QT Văn hóa tổ chức
Quan hệ quốc tế
27
Ngô Thị Kim Dung
Ths
Học viện hành chính QG
Văn bản-Lưu trữ
Quan hệ quốc tế
28
Phạm Thái Quốc
PGS.TS
Viện kinh tế và chính trị TG
Đầu tư quốc tế, QH kinh tế QT
Quan hệ quốc tế
29
Nguyễn Thanh Huyền
TS
ĐH Thương mại
Thuế & Hệ thống thuế
Quan hệ quốc tế
30
Trần Thị Hải An
ThS
Học viện khoa học quân sự
Luật KDQT, Luật DS,TM
Quan hệ quốc tế
31
Phạm Bá Sanh
ThS
ĐH Thương mại
Lịch sử KTQD
Quan hệ quốc tế
32
Nguyễn Thành Nam
ThS
ĐH Văn hóa
Báo chí &TTĐN
Quan hệ quốc tế
33
Vũ Anh Tuấn
Ths
ĐH Thương mại
Nghiệp vụ Hải quan
Quan hệ quốc tế
34
Lê Ngọc Tòng
PGS.TS
Học viện CTQG HCM
Marketing Quốc tế
Quan hệ quốc tế
35
Nguyễn Thúy Linh
Ths
ĐH Văn hóa
Quản trị thương hiệu
Quan hệ quốc tế
36
Trần Hiệp
TSKH
Ban đối ngoại TW
Lịch sử văn minh TG
Quan hệ quốc tế
37
Quách Thị Hạnh
ThS
Viện ĐH Mở HN
Tin học
Quan hệ quốc tế
38
Nguyễn Xuân Thiên
PGS.TS
ĐH Kinh tế- ĐH QGHN
Quan hệ KTQT
Quan hệ quốc tế
39
Lê TThanh Hương
ThS
ĐH Đại Nam
Kinh tế ĐC, KTTT, Marketing
Quan hệ quốc tế
40
Lê Huy Huấn
ThS
ĐH Sư phạm Hà Nội
Địa lý KT- XH thế giới VN
Quan hệ quốc tế
41
Hà Văn Hội
PGS.TS
ĐH Kinh tế- ĐH QGHN
 Vận tải BH
Quan hệ quốc tế
42
Nguyễn Quốc Việt
TS
ĐH Đại Nam
Thị trường chứng khoán
Quan hệ quốc tế
43
Phạm Văn Phê
Ths
ĐH Văn hóa
Kinh tế học ĐC
Quan hệ quốc tế
44
Nguyễn Hữu Đạt
ThS
ĐH Phương Đông
Pháp luật ĐCVN
Quan hệ quốc tế
45
Nguyễn Mạnh Cương
ThS
ĐH Văn hóa
Logic học
Quan hệ quốc tế
46
Nguyễn Ngọc Dung
PGS.TS
Nghỉ hưu
Hệ thống kỹ thuật CT2
Kiến trúc
47
Hoa Văn Ngũ
GVC
Nghỉ hưu
Thang Máy
Kiến trúc
48
Nguyễn Tiến Dư
GVC
Đại học XD
Điện
Kiến trúc
49
Lương Anh Tuấn
Ths
Nghỉ hưu
Kỹ thuật tổ chức thi công
Kiến trúc
50
Nguyễn Tuyết Nga
GVC
Nghỉ hưu
Cấu tạo mặt ngoài công trình
Kiến trúc
51
Đào Ngọc Nghiêm
TS
Nghỉ hưu
Quản lý đô thị
Kiến trúc
52
Phạm Thị Thắng
TS
Học viện tài chính
Kinh tế lượng
Quản trị kinh doanh
53
Phí Thị Thu Trang
TS
Học viện chính trị khu vực I
Phân tích kinh doanh
Quản trị kinh doanh
54
Phạm Thị Tố Nga
Thạc sỹ
ĐH Đại Nam
Toán cao cấp 1
Quản trị kinh doanh
55
Doãn Thị Mai Hương
TS
Trường ĐH Lao động Xã hội
Quản lý kinh tế
Quản trị kinh doanh
56
Dương Văn Sao
PGS.TS
Đại học Công Đoàn
Chính trị học
Quản trị kinh doanh
57
Đào Mạnh Huy
TS
Trường ĐH Lao động Xã hội
TS. K tế,CN Kế toán
Quản trị kinh doanh
58
Đặng Phương Mai
TS
Khoa TCDN. HV Tài chính
Tài chính Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
59
Lê Anh Xuân
TS
Vụ TC-KT Ngân hàng NN VN
Kinh tế công
Quản trị kinh doanh
60
Lê Thùy Hương
TS
Trường ĐH Công nghiệp HN
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
61
Lục Mạnh Hiển
TS
Đại học Lao động Xã hội
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
62
Nguyễn Quang Vĩnh
TS
Đại học KD và CN
Quản trị kinh doanh
63
Nguyễn Quốc Huy
TS
Đài truyền hình Việt Nam
Kinh tế đối ngoại
Quản trị kinh doanh
64
Phạm Thái Quốc
PGS.TS
Viện KT và CT Thế giới
KTTG và QHKTQT
Quản trị kinh doanh
65
Trần Anh Tài
PGS.TS
Trường ĐHKT. ĐHQG Hà Nội
Kinh tế chính trị
Quản trị kinh doanh
66
Trần Thanh Tuấn
TS
Đại học Điện lực
Tài chính, Tiền tệ & tín dụng
Quản trị kinh doanh
67
Vũ Minh Trai
PGS.TS
Đại học KTQD
Kinh tế, QTKD
Quản trị kinh doanh
68
Vũ Phương Liên
TS
Khoa Kế toán. HV Tài Chính
Kế toán Kiểm toán
Quản trị kinh doanh
69
 Lê Thị Thùy Vân
TS
Viện CL và CSTC, Bộ TC
Kinh tế, TCNH
Tài chính ngân hàng
70
 Nguyễn T. Hồng Hải
TS
Học viện ngân hàng
TCNH
Tài chính ngân hàng
71
 Tạ Kim Dung
TS
Trường Đại học KD và CN
Kinh tế
Tài chính ngân hàng
72
Bùi Thị Mến
TS
Học viện Ngân hàng
Tài chính ngân hàng
73
Lê Quốc Tuấn
ThS
HVNH
TC-NH
Tài chính ngân hàng
74
NG. Thị Thái Hưng
TS
HVNH
TCNH
Tài chính ngân hàng
75
Trần Thị Xuân Anh
TS
HVNH
Tài chính Ngân hàng
Tài chính ngân hàng
76
Hoàng Anh Thi
PGS.TS
ĐHKHXH và NVQG
Ngôn ngữ học
Tài chính ngân hàng
77
Phạm Tiến Mạnh
ThS
HVNH
Tài chính Ngân hàng
Tài chính ngân hàng
78
Phạm Thị Tuyết
TS
HVNH
Quản trị kinh doanh
Tài chính ngân hàng
79
 Lương Xuân Dương
TS
Đại học Lao động Xã hội
Kinh tế
Quản lý kinh tế
80
Bùi Duy Phú
TS
HVNH
Điều khiển học Kinh tế
Quản lý kinh tế
81
Bùi Trung Hải
TS
Đại học KTQD
Kinh tế phát triển
Quản lý kinh tế
82
Đỗ Hữu Hải
TS
ĐH KTQD
Kinh tế
Quản lý kinh tế
83
Dương Quốc Quân
TS
Học viện Tài Chính
Triết học
Quản lý kinh tế
84
Hà Văn Tuấn
TS
Viện KT, Học viện CT-HCQG
Thương Mại
Quản lý kinh tế
85
Hồ Đình Bảo
TS
ĐH KTQD
Quản lý kinh tế
86
Hoàng Thế Anh
TS
Cục thi hành án tỉnh Hưng Yên
LL, lịch sử Nhà nước và PL
Quản lý kinh tế
87
Lại Lâm Anh
TS
Viện KT và CT Thế giới
Kinh tế
Quản lý kinh tế
88
Ngô Trung Hòa
TS
Học viện Cảnh sát
Kinh tế và Quản lý Kinh tế
Quản lý kinh tế
89
Ngô Văn Hiền
PGS.TS
Học viện Tài chính
QL hành chính công
Quản lý kinh tế
90
Nguyễn Ngọc Mạnh
TS
Viện Hàn lâm KHXHVN
Kinh tế
Quản lý kinh tế
91
Nguyễn Ngọc Sơn
PGS.TS
Đại học KTQD
Kinh tế
Quản lý kinh tế
92
Nguyễn Thị Giang
TS
Khoa Lý luận chính trị. HVNH
Kinh tế quốc tế
Quản lý kinh tế
93
Nguyễn Văn Quỳnh
TS
Trường ĐH Công nghiệp HN
Toán giải tích
Quản lý kinh tế
94
Phạm Văn Nghĩa
TS
Khoa Kinh tế, Học viện Báo chí & Tuyên truyền
Tài chính – Ngân hàng
Quản lý kinh tế
95
Trần Đức Lộc
TS
Khoa QTKD, Đại học TCNH HN
Kinh tế
Quản lý kinh tế
96
Trịnh Tùng
TS
HV CS và PT/ Bộ KH và ĐT
Kinh tế (hiệu quả quản trị)
Quản lý kinh tế
97
Đinh Thi Thanh Bình
TS
Khoa KTQT, ĐH Ngoại thương
Kinh tế học và Q lý
Quản lý kinh tế
98
Nguyễn Văn Đức
TS
Khoa NH Đại học KD &CN HN
Quản lý Kinh tế
Quản lý kinh tế
99
Trần Thị Thu Hường
TS
HVNH
Triết học
Quản lý kinh tế
100
 Đinh Đăng Quang
PGS.TS
Khoa KT QLXD. ĐH Xây dựng
Quản lý xây dựng
101
 Nguyễn T. Bình Minh
TS
Đại học Kiến trúc
Kinh tế đô thị và quản lý MT
Quản lý xây dựng
102
 Phạm Đức Phung
PGS.TS
ĐH Xây dựng
DXĐ và CN
Quản lý xây dựng
103
Cù Thu Thủy
TS
Học viện Tài chính
Công nghệ Thông tin
Quản lý xây dựng
104
Đỗ Đình Đức
TS
Trường Đại học Kiến trúc
Xây dựng DD &CN
Quản lý xây dựng
105
Nguyễn Thế Hòa
TS
Khoa KT và QL ĐH Thủy Lợi
Kinh tế học
Quản lý xây dựng
106
Nguyễn Thế Kiên
TS
Đại học Kinh tế ĐHQGHN
Quản lý khoa học và Công trình
Quản lý xây dựng
107
Nguyễn Trọng Tư
PGS.TS
Khoa CT, ĐH Thủy Lợi
XD công trình DD
Quản lý xây dựng
108
Nguyễn Văn Bảo
PGS.TS
Khoa KT QLXD. ĐH Xây dựng
Quản lý xây dựng
109
Trần Tâm
TS.GVC
Đại học Xây dựng
Kinh tế Xây dựng
Quản lý xây dựng
110
Trần Xuân Hiếu
TS
Khoa KT và QH. ĐH Kiến trúc
Lý luận và thiết kế kiến trúc
Quản lý xây dựng
111
Vũ Hoàng Hoa
PGS.TS
Khoa MT. ĐH Thủy lợi
Khí tượng nông nghiệp
Quản lý xây dựng
112
Vũ Thị Hòa
TS
Khoa KT QLXD. ĐH Xây dựng
Tổ chức và quản lý sản xuất
Quản lý xây dựng
113
 Lê Văn Long
TS
Viện Kinh tế XD, Bộ Xây dựng
Kinh tế Xây dựng
Quản lý xây dựng
114
 Lương Xuân Dương
TS
Đại học Lao động Xã hội
QLKT
Kinh tế
115
Bùi Duy Phú
TS
HVNH
QLKT
Điều khiển học Kinh tế
116
Bùi Trung Hải
TS
Đại học KTQD
QLKT
Kinh tế phát triển
117
Đỗ Hữu Hải
TS
ĐH KTQD
QLKT
Kinh tế
118
Dương Quốc Quân
TS
HV Tài Chính, Bộ Tài chính
QLKT
Triết học
119
Hà Văn Tuấn
TS
Viện KT, Học viện CT-HCQG
QLKT
Thương Mại
120
Hồ Đình Bảo
TS
ĐH KTQD
QLKT
121
Hoàng Thế Anh
TS
Cục thi hành án tỉnh Hưng Yên
QLKT
LL, lịch sử Nhà nước và PL
122
Lại Lâm Anh
TS
Viện KT và CT Thế giới
QLKT
Kinh tế
123
Ngô Trung Hòa
TS
Học viện Cảnh sát
QLKT
Kinh tế và Quản lý KT
124
Ngô Văn Hiền
PGS.TS
Học viện Tài chính
QLKT
QL hành chính công
125
Nguyễn Ngọc Mạnh
TS
Viện Hàn lâm KHXHVN
QLKT
Kinh tế
126
Nguyễn Ngọc Sơn
PGS.TS
Đại học KTQD
QLKT
Kinh tế
127
Nguyễn Thị Giang
TS
Khoa Lý luận chính trị. HVNH
QLKT
Kinh tế quốc tế
128
Nguyễn Văn Quỳnh
TS
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
QLKT
Toán giải tích
129
Phạm Văn Nghĩa
TS
HV Báo chí & Tuyên truyền
QLKT
Tài chính – Ngân hàng
130
Trần Đức Lộc
TS
Khoa QTKD, ĐH TCNH Hà Nội
QLKT
Kinh tế
131
Trịnh Tùng
TS
HV CS và PT/ Bộ KH và ĐT
QLKT
Kinh tế (hiệu quả qtri)
132
Đinh Thi Thanh Bình
TS
Khoa KTQT, ĐH Ngoại thương
QLKT
Kinh tế học và Q lý
133
Nguyễn Văn Đức
TS
Khoa NH ĐH KD &CN Hà Nội
QLKT, TCNH
Quản lý Kinh tế
134
Trần Thị Thu Hường
TS
HVNH
QLKT,QTKD
Triết học
135
 Đinh Đăng Quang
PGS.TS
Khoa KT và QLXD. ĐH XD
QLXD
136
 Nguyễn Thị Bình Minh
TS
Đại học Kiến trúc
QLXD
KT Xây dựng, KT đô thị và QL môi trường
137
 Phạm Đức Phung
PGS.TS
ĐH Xây dựng
QLXD
DXĐ và CN
138
Cù Thu Thủy
TS
Học viện Tài chính
QLXD
Công nghệ Thông tin
139
Đỗ Đình Đức
TS
Trường ĐH Kiến trúc nghỉ hưu)
QLXD
XD công trình DD &CN
140
Nguyễn Thế Hòa
TS
Khoa KT và QL ĐH Thủy Lợi
QLXD
Kinh tế học
141
Nguyễn Thế Kiên
TS
Đại học Kinh tế ĐHQGHN
QLXD
QL khoa học và Công trình
142
Nguyễn Trọng Tư
PGS.TS
Khoa CT, ĐH Thủy Lợi
QLXD
XD công trình DD
143
Nguyễn Văn Bảo
PGS.TS
Khoa KT và QLXD. ĐH Xây dựng
QLXD
144
Trần Tâm
TS.GVC
Đại học Xây dựng
QLXD
Kinh tế Xây dựng