BÁO CÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

(Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số:5293  /BGDĐT-GDĐH ngày  14  tháng  10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TTNNHọ và tênNgày sinhChức danhTrình độ Chuyên mônKhoaChủ trì   
(1)(2)(3)(4)(8)(8)
1IIIHoàng Thị Thanh Nhàn02/12/1952GVCCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
2IIILê Xuân Lịch20/05/1952GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
3IIINguyễn Anh Tuấn24/09/1970GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
4IIINguyễn Hà Hữu05/12/1944GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
5IIINguyễn Kiên Trung23/04/1982GVTSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
6IIINguyễn Thị Bích Đào04/01/1955GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
7IIINguyễn Văn An18/02/1977GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
8IIIPhạm Thị Lý16/02/1964GVCTSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
9IIITô Đình Thái01/01/1958GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
10IIITrần Khắc Hùng05/11/1972GVCTSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
11IIITrần Kim Oanh19/05/1978GVTh.SQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
12IIITrần Thị Yến07/01/1986GVThSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
13IIIVũ Thị Dậu30/05/1957GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
14IIILê Văn Chiến15/04/1942GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
15IIIVũ Đức Tĩnh25/09/1969GVThSKinh TếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
16IIIChu Thị Minh Nguyệt15/04/1952GVThSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
17IIIĐinh Quang Ty03/02/1954GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
18IIIHoàng Diệu Linh10/10/1984GVThSQuản lý giáo dụcĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
19IIITrần Thị Quỳnh07/12/1985GVThSKinh doanh TMĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
20IIIĐinh Văn Trinh07/11/1987GVĐHLịch sửĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
21IIITrần Công Vinh00/00/1957GVCTSXây dựngĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
22IIINguyễn Thành Sơn10/18/1976GVCTSXây dựngĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
23IIINguyễn Thị Mùi12/19/1951GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
24IIINguyễn Thị Quỳnh Anh02/06/1983GVCTSXây dựngĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
25IIINgô Văn Vũ07/09/1968GVCTSThi công Xây dựngĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
26IIINguyễn Anh Dũng09/12/1961GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
27IIINguyễn Ngọc Quang5/19/1977GVCTSKhoa học giáo dụcĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
28IIILê Văn Long9/20/1956GVCTSKinh tế Xây dựngĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
29IIINguyễn Văn Thâm10/10/1943GVGSSư họcĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
30IIINguyễn Trịnh Kiểm8/12/1952GVTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
31IIINguyễn Ngọc Anh Thư6/29/1966GVCTSKinh tế họcĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
32IIIPhạm Văn Hồng14/08/1973GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
33IIILê Ngọc Hà05/01/1978GVCTSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
34IIIĐoàn Kim Đồng3/23/1960GVCTSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
35IIIVũ Ngọc Hân04/02/1976GVCTSXây dựngĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
36IIINguyễn Thanh Hải7/19/1971GVTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
37IIINguyễn Đức Diệp6/5/1970GVTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
38IIITrương Thị Cẩm Minh5/19/1979GVCThSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
39IIINguyễn Văn Chiến01/12/1981GVCThSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
40IIINguyễn Thị Thu11/30/1977GVCThSKinh téĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
41IIINguyễn Văn Long05/01/1976GVCTSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
42IIIVũ Hữu Vinh7/24/1991GVCThSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
43IIINguyễn Quang Vĩnh10/19/1981GVCTSQuản trị kinh doanhĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
44IIINguyễn Thị Hương11/29/1972GVCThSKinh tế chính trịĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
45IIIDương Văn Hòa9/26/1983GVCTSQuản lý kinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
46IIILê Linh Lương28/07/1971GVCTSKinh tếĐào tạo Sau Đại họcKhoa SĐH
47IIITừ Thị Xuyến11/08/1954GVCTSKinh tếKhoa Kế toánKhoa Kế toán
48IIIVương Bá Lân05/04/1974GVTh.SQuản trị kinh doanhKhoa Kế toánKhoa Kế toán
49IIIPhạm Đỗ Diệu Thư24/2/1987GVThSQuản trị kinh doanhKhoa Kế toánKhoa Kế toán
50IIIPhạm Thị Phương10/13/1977GVThSLý luận &LS nhà nước và pháp luậtKhoa Kế toánKhoa Kế toán
51IIIPhạm Tiến Bình23/03/1948GVCTSKinh tếKhoa Kế toánKhoa Kế toán
52IIIĐặng Thị Tươi5/18/1988GVĐHCông nghệ thông tinKhoa Kế toánKhoa Kế toán
53IIINguyễn Thị Huyền3/11/1994GVĐHKhoa học thư việnKhoa kế toánKhoa kế toán
54IIINguyễn Khắc Tuấn3/21/1983GVTSQuản trị kinh doanhKhoa Kế toánKhoa Kế toán
55IIINguyễn Thị Phúc13/07/1986GVĐHKế toánKhoa Kế toánKhoa Kế toán
56IIIĐặng Thúy Quỳnh03/09/1962GVCTSLuật họcLuật kinh tếLuật kinh tế
57IIIĐinh Thị Lan Anh15/07/1981GVThSLuật họcLuật kinh tếLuật kinh tế
58IIIĐinh Tuấn Anh04/06/1979GVThSLuật họcLuật kinh tếLuật kinh tế
59IIINgô Xuân Thường12/15/1978GVThSLuật họcLuật kinh tếLuật kinh tế
60IIINguyễn Huy Luân6/13/1974GVThSLuật họcLuật kinh tếLuật kinh tế
61IIINguyễn Thị Hà04/06/1979GVĐHLuậtLuật kinh tếLuật kinh tế
62IIIPhùng Thị Thu Hương05/11/1981GVThSLuật họcLuật kinh tếLuật kinh tế
63IIITrần Ngọc Minh05/05/1986GVThSLuật họcLuật kinh tếLuật kinh tế
64IIINguyễn Thành Trì07/02/1953GVCTSLuật Kinh tế Quốc tếLuật kinh tếLuật kinh tế
65IIINguyễn Thị Nhàn8/25/1989GVThSQuản trị kinh DQTLuật kinh tếLuật kinh tế
66IIINguyễn Thị Thảo12/01/1984GVĐHTin học ứng dụngLuật kinh tếLuật kinh tế
67IIINguyễn Thanh Cừ5/25/1957GVĐHKinh tế chính trịQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
68IIINguyễn Văn Huy6/29/1979GVĐHQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
69IIIPhạm Vân Thùy08/09/1981GVTh.SQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
70IIIĐoàn Thị Thảo30/03/1986GVĐang học Th.SQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
71IIINguyễn Bích8/19/1942GVCTSKinh tếQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
72IIINguyễn Hải Yến06/08/1986GVĐHQuản trị kinh doanhQuản trị Kinh doanhQuản trị Kinh doanh
73IIINguyễn Minh Đắc03/06/1991GVĐHQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
74IIIPhạm Ngọc Tuấn17/02/1988GVĐang học Th.SQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
75IIITrần Thị Hương05/06/1976GVThSKinh tếQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
76IIITrần Thị Ngọc Tuyết05/12/1975GVĐHKinh tếQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
77IIITriệu Văn Dương18/08/1983GVTSQuản trị kinh doanhQuản trị Kinh doanhQuản trị Kinh doanh
78IIIVũ Thương07/07/1989GVThSQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
79IIIVũ Thúy Hà04/6/1983GVTSKế toán KTQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
80IIIVũ Quang Huy05/11/1974GVThSGiáo dục họcQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
81IIITrần Thị Thúy Hồng01/07/1985GVThSThương MạiQuản trị kinh doanhQuản trị kinh doanh
82IIIVũ Hải Linh01/09/1988ĐHĐông phương họcTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
83IIIPhạm Cẩm Vân28/04/1982GVTh SKinh téTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
84IIIHoàng Thị Tuyết24/06/1973GVĐHKế toán tài chínhTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
85IIILê Thu Quỳnh06/08/1987GVThSKinh tếTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
86IIINguyễn Đức Thảo01/05/1946PGSTSTài chính-Tín dụngTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
87IIINguyễn Quốc Trưởng23/03/1983GVĐHTài chính ngân hàngTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
88IIINguyễn Thị Huệ08/10/1986GVĐHKế toánTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
89IIINguyễn Thị Ngọc Thái11/17/1988GVĐHKế toánTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
90IIIPhạm Thị Thanh Loan18/04/1992GVĐang học Th.SQuản trị kinh doanhTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
91IIINguyễn Thị Thùy Dương12/15/1976GVĐHKế toán tài chínhTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
92IIINguyễn Thị Tuyết Mai04/04/1960GVThSQuản trị kinh doanhTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
93IIINguyễn Thúy Hằng2/15/1991GVĐang học Th.SKế toánTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
94IIIPhạm Đình Phùng26/07/1951GVCCTSTài chính ngân hàngTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
95IIIPhan Quỳnh Mai02/12/1968GVĐHKinh tế vật tưTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
96IIITrần Mạnh Hưng10/11/1990GVĐang học Th.SKinh tếTài chính ngân hàngTài chính ngân hàng
97IIIVũ Công Ty07/05/1954GVCTSKinh tế
98IIINguyễn Thế Phán26/04/1955GVCTSKinh tế
99VNguyễn Đình Vinh06/12/1944GVCTSKhoa học Kỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
100VPhạm Văn Huy07/09/1985GVThSKỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
101VTrần Ngọc Thành03/06/1946GVThSKỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
102VHoàng Phúc Trinh28/03/1952GVThSSư phạm kỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
103VNgô Văn Dũng12/31/1985GVThSKỹ thuật cơ khí động lựcCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ thông tin
104VĐỗ Doãn Phi05/07/1956GVThSKỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
105VNguyễn Quốc Điệt12/20/1945GVThSKỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
106VNguyễn Tường Vi19/11/1978GVThSKỹ thuật động cơ đốt trongCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
107VNguyễn Văn Hạnh20/03/1984GVThSKỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tôCông nghệ kỹ thuật ô tô
108Nguyễn Văn Thiết03/07/1975GVCTSĐịa tin học, Viễn thám MTCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
109Hoàng Thanh Bình03/08/1958GVThSQuản lý Giáo dụcCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
110VĐinh Việt Hưng12/18/1973GVCTSKỹ thuậtCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
111VNguyễn T.Hồng Hạnh01/10/1973GVThSKhoa học MTCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
112VNguyễn Thị Hoa Mai31/03/1983GVThSHóa họcCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
113VNguyễn Toàn Thắng01/01/1951GSTSKHVật lýCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
114VPhạm Quang Tùng10/08/1976GVCTSLâm nghiệpCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
115VNguyễn Thị Thu Hằng01/04/1977GVCĐHCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
116VTưởng Văn Thắng30/05/1990Trợ giảngĐHQuản lý tài nguyên rừngCông nghệ môi trườngCông nghệ kỹ thuật ô tô
117VLê Phương Nam13/01/1982GVĐang học Th.SQuản trị kinh doanhCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
118VNguyễn Thị Nhung08/06/1992GvĐHTài chính ngân hàngCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
119VPhạm Quang Tú20/04/1974GVTSKinh tế họcCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
120VLại Minh Hiền10/05/1950GVTSCông nghệ sinh họcCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
121VPhan Thị Thu Hằng12/21/1987GVĐHCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
122VHà Ngọc Cường03/08/1977GVĐHSinh họcCông nghệ môi trườngCông nghệ môi trường
123VVũ Thu Hà13/02/1982GVĐHĐiện tử viễn thôngCông nghệ thông tinCông nghệ thông tin
124VHoàng Đức Hà09/10/1976GVKỹ sưCNTTCông nghệ thông tinCông nghệ thông tin
125VNguyễn Thị Hoài Thu01/01/1979GVThSCNTTCông nghệ thông tinCông nghệ thông tin
126VNguyễn Văn Xuất22/09/1949GVTSTin họcCông nghệ thông tinCông nghệ thông tin
127VQuách Thị Hạnh19/9/1975GVThSCNTTCông nghệ thông tinCông nghệ thông tin
128VVũ Xuân Xiển01/06/1942GVCTSVật lýCông nghệ thông tinCông nghệ thông tin
129VNguyễn Trung Kiên3/13/1984GVThSCông nghệ thông tinCông nghệ thông tinCông nghệ thông tin
130VĐỗ Huy Giác8/12/1944GVTSĐiện tử viễn thôngKỹ thuật điện tử truyền thôngKỹ thuật điện tử truyền thông
131VLê Xuân Bằng19/05/1955GVThSKỹ thuậtKỹ thuật điện tử truyền thôngKỹ thuật điện tử truyền thông
132VNguyễn Nguyên Minh03/10/1974GVCTSĐiện tử viễn thôngKỹ thuật điện tử truyền thôngKỹ thuật điện tử truyền thông
133VNguyễn Trung Kiên05/02/1989GVĐHTự động hóaKỹ thuật điện tử truyền thôngKỹ thuật điện tử truyền thông
134VPhạm Đăng Đoàn03/11/1971GVKỹ sưĐiện tử viễn thôngKỹ thuật điện tử truyền thôngKỹ thuật điện tử truyền thông
135VLâm Thị Thúy Ly08/03/1990Trợ giảngTh.STiếng trungKỹ thuật điện tử truyền thôngKỹ thuật điện tử truyền thông
136VNguyễn Thị Liễu04/06/1975GVĐHTC-NHKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
137VNguyễn Thị Thu Hà12/22/1976GVĐH Kế toánKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
138VĐào Ngọc Nghiêm14/03/1945GVCTSKỹ thuậtKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
139VLê Hồng Kế12/19/1940GVCTSKiến trúcKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
140VNguyễn Khắc Sinh04/08/1949GVCTSKiến trúcKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
141VNguyễn Mai Huệ27/04/1983GVThSKiến trúcKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
142VNguyễn Thị Minh Phương10/11/0975GVThSXã hội họcKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
143VNguyễn Tiến Thuận29/09/1948GVCTSKỹ thuậtKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
144VPhạm Đình Lâm18/01/1950GVKỹ sưLuyện kimKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
145VPhạm Đình Việt12/31/1946GSTSKiến trúcKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
146VPhan Thanh Hảo12/07/1945GVCTSKiến trúcKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
147VTrần Quốc Hoan15/06/1973GVKỹ sưKiến trúc sưKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
148VTrần Thị Nhâm01/04/1982GVĐHThiết kếKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thịKiến trúc Quy hoạch  & Quản lý đô thị
149VPhạm Lê Anh Tuấn16/05/1968GVTSKỹ thuật xây dựngKhoa Xây DựngKhoa Xây dựng
150VTạ Kiều Trinh13/08/1989GVĐHTài chính ngân hàngKhoa xây dựngKhoa xây dựng
151VDương Quang Sơn09/03/1984GVĐHGiáo dục thể chấtKhoa xây dựngKhoa xây dựng
152VĐoàn Định Kiến22/06/1938GVTSXây dụngKhoa xây dựngKhoa xây dựng
153VLê Đình Cường22/01/1990GVThSXây dựngKhoa xây dựngKhoa xây dựng
154VNguyễn Văn Phượng01/05/1949GVTSKhoa học kỹ thuậtKhoa xây dựngKhoa xây dựng
155VTrương Quốc Bình10/04/1954GVCTSCơ họcKhoa xây dựngKhoa xây dựng
156VVũ Đức Bình28/07/1982GVThSSư phạm kỹ thuậtKhoa xây dựngKhoa xây dựng
157VDương Thị Liên11/29/1980GVĐHNgoại ngữKhoa xây dựngKhoa xây dựng
158VĐào Đức Nghệp24/01/1979GVThSKinh tếKhoa xây dựngKhoa xây dựng
159VNguyễn Trung Thanh9/20/1966GVCTSQuản lý xây dựngKhoa xây dựngKhoa xây dựng
160VNgô Văn Quỳ24/06/1937GVCTSThi công xây dựngKhoa xây dựngKhoa xây dựng
161VNguyễn Nam Phong27/04/1961GVCTSQuản lý xây dựngKhoa xây dựngKhoa xây dựng
162VVũ Thành Công09/05/1964GVCTSQuản lý xây dựngKhoa xây dựngKhoa xây dựng
163VLê Diệp Đĩnh14/03/1949GVThSKhoa học XH&NVNgành Thú YNgành Thú Y
164VLê Văn Thai10/02/1951GVThSKhoa học XH&NVNgành Thú YNgành Thú Y
165VPhùng Quốc Chướng05/06/1955GVTSThú yKhoa Thú yNgành Thú Y
166VTrịnh Thị Thơ Thơ04/091943GVTSNông nghiệpKhoa Thú yNgành Thú Y
167VNguyễn Quang Tuyên02/09/1954GVTSNông nghiệpKhoa Thú yNgành Thú Y
168VNguyễn Văn Chung20/10/1949GVĐHThú yKhoa Thú yNgành Thú Y
169VVy Quang Trung07/12/1955GVThSKhoa học NNKhoa Thú yNgành Thú Y
170VCù Hữu Phú09/10/1955GVTSThú yKhoa Thú yNgành Thú Y
171VLê Thị Thịnh08/01/1957GVThSKhoa học NNKhoa Thú yNgành Thú Y
172VNguyễn Hùng Nguyệt16/05/1954GVCTSNông nghiệpKhoa Thú yNgành Thú Y
173VTrần Danh Thìn29/04/1952GVTSNông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
174VNguyễn Thị Inh20/05/1959GVThSKhoa học nông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
175VPhan Đình Thắm25/01/1955GVTSNông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
176VNguyễn Thị Thoa01/03/1958GVThSKhoa học NNNgành Thú YNgành Thú Y
177VLê Minh Sơn25/05/1954GVThSKhoa học NNNgành Thú YNgành Thú Y
178VĐàm Đình Huân25/03/1952GVĐHThú yNgành Thú YNgành Thú Y
179VTrương Thị Dung02/02/1960GVThSKhoa học NNNgành Thú YNgành Thú Y
180VDương Mạnh Hùng14/03/1954GVTSNông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
181VTrần Thị Hạnh11/15/1954GVTSThú yNgành Thú YNgành Thú Y
182VPhạm Đức Chương01/06/1946GVTSThú yNgành Thú YNgành Thú Y
183VĐoàn Hữu Thành15/08/1960GVThSNông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
184VNguyễn Thị Oanh17/07/1961GVĐHThú yNgành Thú YNgành Thú Y
185VHoàng Thị Thu Hà11/26/1956GVĐHThú yNgành Thú YNgành Thú Y
186VDoãn Văn Tỏa22/02/1952GVĐHThú yNgành Thú YNgành Thú Y
187VĐặng Quang Nam08/09/1950GVThSKhoa học NNNgành Thú YNgành Thú Y
188VHoàng Thạch20/09/1950GVTSNông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
189VNguyễn Đình Nhung02/04/1944GVTSKhoa học NNNgành Thú YNgành Thú Y
190VNguyễn Văn Kiệm16/08/1949GVTSNông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
191VTrần Trang Nhung27/04/1957GVTSNông nghiệpNgành Thú YNgành Thú Y
192VIBùi Đức Luận23/06/1946GVTSY dượcĐiều dưỡngĐiều dưỡng
193VIDương Thị Nhân20/04/1957GVThSChăm sóc sưc khỏe ban đầuĐiều dưỡngĐiều dưỡng
194VICao Văn Vinh11/18/1958GVBSCK IIChuyên ngành NgoạiĐiều dưỡngĐiều dưỡng
195VIĐinh Thị Thu Hương20/09/1971GVThSHồi sức cấp cứuĐiều dưỡngĐiều dưỡng
196VIĐinh Văn Thắng16/06/1960GVBSCK IINộiĐiều dưỡngĐiều dưỡng
197VIĐoàn Thị Anh Đào15/02/1980GVThSNội khoaĐiều dưỡngĐiều dưỡng
198VILê Thị Quế02/12/1954GVBSCK IHóa sinhĐiều dưỡngĐiều dưỡng
199VINgô Thanh Sơn10/16/1977GVThSThần kinhĐiều dưỡngĐiều dưỡng
200VINguyễn Khắc Bình07/05/1969GVThSNộiĐiều dưỡngĐiều dưỡng
201VINguyễn Thành Vinh29/04/1982GVThSNgoại chungĐiều dưỡngĐiều dưỡng
202VINguyễn Thế Anh02/02/1979GVThS – BSCK IIThần kinhĐiều dưỡngĐiều dưỡng
203VINguyễn Thị Lan Hương10/01/1972GVBSCK IINội-Nội tiếtĐiều dưỡngĐiều dưỡng
204VINguyễn Văn Phước29/04/1982GVBSCK IINgoại ChungĐiều dưỡngĐiều dưỡng
205VINguyễn Văn Trường01/04/1982GVThSNgoại khoaĐiều dưỡngĐiều dưỡng
206VINguyễn Văn Việt06/06/1954GVTSY dượcĐiều dưỡngĐiều dưỡng
207VINguyễn Viết Thụ11/07/1973GVThSChuẩn đoán hình ảnhĐiều dưỡngĐiều dưỡng
208VIPhạm Thị Lương Bằng12/20/1955GVBSCK INộiĐiều dưỡngĐiều dưỡng
209VIPhạm Thị Trà Giang05/09/1976GVBSCK IINgoạiĐiều dưỡngĐiều dưỡng
210VITrần Ngọc Chiến02/02/1951GVThSY học dự phòngĐiều dưỡngĐiều dưỡng
211VITrương Trường Giang04/09/1994GVBSCK IIThần Kinh họcĐiều dưỡngĐiều dưỡng
212VIVũ Mai Hương15/02/1964GVBSCK IINội – Lão khoaĐiều dưỡngĐiều dưỡng
213VIVũ Xuân Hùng19/08/1960GVThSNgoại – SảnĐiều dưỡngĐiều dưỡng
214VIVương Đại Sang08/06/1981GVThSThần kinh họcĐiều dưỡngĐiều dưỡng
215VIĐoàn Quỳnh Anh24/06/1987GVThSĐiều dưỡngĐiều dưỡngĐiều dưỡng
216VITrần Văn Oánh11/18/1979GVThSĐiều dưỡngĐiều dưỡngĐiều dưỡng
217VIĐào Duy Trường26/05/1974GVThSY dượcĐiều dưỡngĐiều dưỡng
218VITưởng Thị Bích Thạch08/11/1987GVĐHĐiều dưỡngĐiều dưỡngĐiều dưỡng
219VIIĐoàn Thị Thúy Nga11/15/1984GVĐHKinh tếKhoa Du lịchKhoa Du lịch
220VIINguyễn Thị Lan Anh8/12/1977GVĐHQuản trị kinh doanhKhoa Du LịchKhoa Du lịch
221VIIPhùng Thanh Hiền12/10/1967GVThSLuật họcKhoa Du LịchKhoa Du lịch
222VIIBùi Phương Dung18/07/1946GVThSTiếng TrungKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
223VIINguyễn Thị Phương Liên10/08/1990GVĐHNgôn ngữ nhậtKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
224VIITrần Thị Ngọc Ngà01/04/1976GVĐHKế toánKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
225VIINguyễn Thị Thu Hiền15/04/1993GVĐHXã hội họcKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
226VIITrần Thanh Chi10/15/1956GVĐHKinh tếKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
227VIIVõ Đại Quang25/01/1956GVCTSNgữ vănKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
228VIIĐinh Thị Hoàng Giang23/02/1992GVThSGiáo dục Quốc tế Hán ngữKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
229VIIDương Thị Mỹ Linh28/06/1979GVThSNgôn ngữ họcKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
230VIINguyễn Huyền Trang17/03/1987GVThSGiáo dục Quốc tế Hán ngữKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
231VIINguyễn Thị Kim Hương09/12/1988GVThSGiáo dục Hán ngữ Quốc tếKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
232VIINguyễn Thị Thu Hương10/20/1978GVThSVăn học đương đại TQKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
233VIITrịnh Thị Huyền Thương16/03/1978GVThSTiếng TrungKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
234VIIPhạm Ngọc Hàm06/01/1959GVCTSNgôn ngữKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
235VIITrần Thị Phương Thảo10/11/1986GVThSVăn hóa họcKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
236VIIPhạm Thị Tíu05/07/1987GVThSViệt Nam họcKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
237VIIPhạm Thị Thanh Huyền12/24/1990GVThSGD Hán ngữ QTKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
238VIINguyễn Hoài Trang04/04/1991GVĐHTài chính ngân hàngKhoa NN và VHHKhoa NN và VHH
239VIITrần Thị Vân05/01/1991GVĐHQuan hệ Quốc tếQuan hệ quốc tếQuan hệ quốc tế
240VIINguyễn Thị Mỹ15/12/1948GVTSLịch sử QHQTQuan hệ quốc tếQuan hệ quốc tế
241VIINhữ Kim Huế02/01/1976GVThSQuan hệ Quốc tếQuan hệ quốc tếQuan hệ quốc tế
242VIIPhạm Thị Phương Hoa05/11/1969GVĐHKế toánQuan hệ Quốc tếQuan hệ Quốc tế
243VIITạ Trần Phương Nhung13/08/1993Trợ giảngĐHQuan hệ Quốc TếQuan hệ Quốc tếQuan hệ Quốc tế
244VIITrần Kiểm02/09/1941PGSTSGiáo dục họcQuan hệ quốc tếQuan hệ quốc tế
245VIITrần Thị Vân03/01/1963GVThSQLGDQuan hệ quốc tếQuan hệ quốc tế
246VIIVũ Thị Thu Giang11/24/1990GVThSKinh tế Quốc tếQuan hệ Quốc tếQuan hệ Quốc tế
247VIINguyễn Ngọc Tình04/09/1951GVĐHBáo chíQuan hệ Quốc tếQuan hệ Quốc tế
248VIIĐỗ Hồng Yến18/08/1964GVThSTiếng AnhNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
249VIINguyễn Thị Đạt20/05/1962GVĐHTiếng AnhNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
250VIINguyễn Thu Hà23/04/1974GVThSTiếng anhNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
251VIIPhan Thanh Tâm12/12/1959GVĐHTiếng AnhNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
252VIITrần Thị Mai Phương12/09/1962GVĐHTiếng AnhNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
253VIITrịnh Hữu Tuấn12/05/1976GVTSAnh ngữNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
254VIIVõ Thị Thanh Loan11/20/1963GVThSTiếng AnhNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
255VIIVũ Thị Hường22/04/1992GVĐHTiếng NhậtNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
256VIINguyễn Hoài Thanh23/07/1974GVThSQLý KH-CNNgôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh
257VIINguyễn Đình Anh5/17/1977GVThSLý luận & LS nhà nước và pháp luậtQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
258VIIHồ Ngọc Chung11/01/1974GVThSLuật họcQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
259VIINguyễn Đồng Xuân Phương20/08/1983GVThSLuật Hành chínhQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
260VIINguyễn Sơn Hà13/08/1975GVThSLý luận & LS nhà nước và pháp luậtQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
261VIINguyễn Thế Sơn05/08/1981GVThSQuản trị kinh doanhQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
262VIINguyễn Thị Lý23/01/1982GVThSQuản trị nhân lựcQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
263VIIPhạm Văn Hoàng13/03/1985GVThSKinh doanh & Quản lýQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
264VIIPhạm Thị Hương Quê10/07/1989GVĐHCông tác xã hộiQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
265VIIĐỗ Thị Thu Hồng02/06/1982GVThSKế toán quốc tếQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
266VIINguyễn Khắc Tuệ30/11/1976GVThSQuản lý Giáo dụcQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
267VIITrần Quốc Hải18/09/1949GVCTSHành chính côngQuản lý nhà nướcQuản lý nhà nước
268 Phan Mạnh Toàn7/12/1950GVThSToánKhoa cơ bảnCơ bản
269Đoàn Thị Kim Dung11/10/1972GVThSLịch sửKhoa cơ bảnCơ bản
270Hoàng Thúy Phương8/27/1975GVThSKinh tế chính trịKhoa cơ bảnCơ bản
271Nguyễn Thanh Tĩnh02/09/1954GVĐHLịch sửKhoa cơ bảnCơ bản
272Nguyễn Thị Thúy11/10/1984GVThSLuật họcKhoa cơ bảnCơ bản
273Phan Thị Thơm01/04/1965GVThSTâm lý họcKhoa cơ bảnCơ bản
274Vũ Thị Nhung15/08/1989GVThSVăn hóa họcKhoa cơ bảnCơ bản
275Vũ Thị Tố Uyên08/01/1969GVThSTâm lý họcKhoa cơ bảnCơ bản
276Đặng Văn Hòa05/07/1990GVĐH N2Công nghệ kỹ thuật , điện tửKhoa cơ bảnCơ bản
277Nguyễn Hồng Phong01/12/1989GVĐH N2Tài chính-Ngân hàngKhoa cơ bảnCơ bản
278Phạm Thị Hoa10/16/1966GVĐHTâm lý họcKhoa cơ bảnCơ bản
279Trần Ngọc Quang03/11/1962GVĐHVật lýKhoa cơ bảnCơ bản
280Dương Trâm Anh3/26/1971GVThSKinh tế chính trịKhoa cơ bảnCông nghệ môi trường
281Khúc Văn Mát13/02/1977GVĐHLuật họcKhoa cơ bảnPhòng HC-TH
282Lâm Thị Sang5/26/1992GVĐHCơ khíKhoa cơ bảnCơ bản
283Nguyễn Thị Hương5/27/1975GVThSTư phápKhoa cơ bảnXây dựng
284Chu Thị Nhâm10/06/1991GVĐHXã hội họcKhoa cơ bảnCơ bản