Đại học Đông Đô – Niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên

NCV.NGUYỄN THANH CỪ, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Đông Đô

Trường Đại học Đông Đô (Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Dong Do International University – HDIU. Slogan: Be International) được thành lập theo Quyết định số 534/TTg ngày 03/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 03 tháng 10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Trường.
Trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa hệ, liên thông & dào tạo sau đại học.
Trường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, toàn diện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế.
Trường là một trung tâm nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng có chất lượng trong hệ thống giáo dục quốc dân, phát huy nội lực, tranh thủ sức mạnh của cộng đồng xã hội trong nước và quốc tế.
Sinh viên tốt nghiệp luôn luôn đáp ứng các yêu cầu cơ bản là: đam mê công việc, sáng tạo trong tư duy, năng động trong thực tiễn & thích ứng với các điều kiện của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Hệ thống văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.
I. SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG
Trường Đại học Đông Đô có sứ mạng đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với ngành nghề và bằng cấp đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, có kỹ năng làm việc cá nhân và tập thể, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật. Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu về tuổi và giới. Tuyển sinh và quản lý người học. Phối hợp với gia đình của người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. VỊ THẾ CỦA TRƯỜNG
Với định hướng ngay từ lúc thành lập và trên thực tế Trường đã trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định về cơ sở vật chất, chuẩn đầu ra. Trường đã có một đội ngũ cán bộ, giảng viên bao gồm Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, trong đó có giáo sư đầu ngành của một số ngành khoa học cơ bản, khoa học kinh tế, khoa học kiến trúc, xây dựng, khoa học, kỹ thuật, công nghệ.

Cán bộ Giảng viên trường đại học Đông Đô

Trường đã thiết lập được quan hệ với nhiều trường đại học, các Học viện quốc gia & quốc tế. Đã ký kết hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippin … Trường đã đưa sinh viên đi học tập, thực tập ở các trường đại học nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản). Trường cũng đã tiếp nhận sinh viên của Đại học Bufalo (Hoa kỳ) thực tập tại trường Đại học Đông Đô ….

 

Cán bộ Giảng viên trường đại học Đông Đô

 

Cán bộ Giảng viên trường đại học Đông Đô

Cán bộ Giảng viên trường đại học Đông Đô

Nhiều năm trường đã được phép tự ra đề thi tuyển sinh; kết quả thi tuyển sinh cũng như tuyển sinh theo đề chung trong nhiều năm thường đạt kết quả cao hơn so với chỉ tiêu. Đã có những năm Trường có từ 10.000 ÷ 12.000 sinh viên, với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu tới 324 người.
III. THÀNH TỰU & CẢM NHẬN TỪ CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN
Các nhà sáng lập Trường Đại học Đông Đô gồm các viện sĩ, Gs. Pgs. Ts. đầu ngành đầy tâm huyết với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng & nhà nước ta từ đầu thập niên 90 của thế ký 20. Đó là Viện sĩ, Gs. Ts. Đào Vọng Đức, Gs. Ts. Trần Văn Phát, Pgs. Ts. Nguyễn Văn Bửu, Gs. Ts. Phan Văn Hạp, Pgs. Ts. Bùi Quang Diệu & Ts. Lê văn Chiến. HĐQT nhiệm kỳ 1994-1999 của Trường gồm các nhà sáng lập nói trên do Gs.Ts. Trần Văn phát là chủ tịch.
Ban giám hiệu nhiệm kỳ đầu tiên (1994-1999) gồm Gs. Vs. Đào Vọng Đức – Hiệu trưởng, và các phó hiệu trưởng là Gs. Ts. Phan Văn Hạp & Pgs. Ts. Nguyễn Văn Bửu. Trong quá trình xây dựng & trưởng thành, Trường đã gặp không ít khó khăn trở ngại do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.Tuy nhiên, từ năm 2010 trường đã đi vào ổn định và phát triển.
HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 thành viên: TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT & các ủy viên: TS. Dương Văn Hòa . Bà Trần Kim Oanh. Ông Khúc Văn Mát. Ông Nguyễn Thế Sơn. Bà Trần Thị Yến.
Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: TS. Dương Văn Hòa – Hiệu trường & các phó hiệu trưởng – Bà Trần Kim Oanh, Ông Khúc Văn Mát.
Trụ sở chính chính của Trường hiện nay tại Km 25, Quốc lộ 6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội trên khuôn viên 3,5 ha, trong đó có cả sân tập lái xe ô tô & sân gol phục vụ học viên, sinh viên học tập & thực hành. Cơ sở 2: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Cùng với việc tăng cường cở sở vật chất kỹ thuật, Trường luôn luôn quan tâm đến vịệc cải tiến, cập nhật và hiện đại hóa chương trình đào tạo các ngành & coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên để từng bước đáp ứng được các yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện công tác giáo dục & đào tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Trường đã được Bộ giáo dục & đào tạo cho phép đào tạo Cao học ngành Quản trị kinh doanh (MBA) & Cao học Quản lý kinh tế (2014), Cao học Tài chính-Ngân hang (2015), Cao học Quản lý xây dựng & Cao học Kiến trúc (2016).
Từ ngày thành lập đến nay, Trường đã đào tạo được 45.000 cử nhân kinh tế, cử nhân khoa học, kỹ sư, kiến trúc sư của 19 ngành khác nhau thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ thuật-công nghệ: Quản trị kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Du lịch, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ môi trường, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ Ô tô, Điều dưỡng, Thú y …
Sinh viên đã tốt nghiệp của Trường đều có công ăn việc làm trong đó phần lớn đã phát huy tốt các kết quả được đào tạo từ nhà trường, không ít người đã học lên cao hơn ở các bậc sau đại học và đã nhận được các học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước. Đã có nhiều cựu sinh viên đạt trển các lĩnh vực chính tri, kinh tế, kinh doanh, giáo dục & đào tao trên mọi miền đất nước.
Đã có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, trong đó có 45 sinh viên của Trường được Thành ủy, Ủy ban nhân dân & Thành đoàn thành phố Hà Nội tuyên dương là thủ Khoa tốt nghiệp suất sắc các trường Đại học & Cao đẳng Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám từ năm 2003 đến nay.
Tại Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 17, sinh viên Nguyễn Thu Hằng đã tặng những bó hoa tươi thắm tới các thầy cô và phát biều cảm tưởng: “Năm tháng rồi sẽ đi về quá khứ và bốn năm cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời mỗi con người, nhưng bốn năm học tập tại giảng đường Trường Đại học Đông Đô sẽ mãi mãi lưu giữ trong tâm trí các thế hệ sinh viên chúng em những tình cảm thầy trò, bạn bè trong sáng. “Chúng em xin tri ân tới HĐQT, BGH, Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã quan tâm đến công tác đào tạo, các sinh hoạt văn hóa, thể thao sinh viên.
Chúng con xin được tri ân công lao các bậc sinh thành đã khai sinh & nưôi dưỡng chúng con. Chúng em xin được tri ân công lao các thầy cô đã tận tình truyền đạt các tri thức nhân cách làm người và các tri thức khoa học chuyên ngành, các tri thức về kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới, nuôi dưỡng và chắp cánh nghề nghiệp để chúng em tiếp tục học tập và làm việc trong tương lai”.
“Chúng em hy vọng rằng Khoa Quản trị kinh doanh nói riêng và Trường đại học Đông Đô nói chung – đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong các địa chỉ đào tạo trình độ đại học và sau đại học tin cậy & hấp dẫn các thế hệ sinh viên & học viên tiếp theo”.
Sinh viên Khóa 19 – Vũ Phương Thảo – Bí thư Liên chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh – đã phát biểu cảm tưởng: “Nhớ lại những ngày đầu chúng em mới bước vào trường Đại học Đông Đô, chúng em đã được các thầy cô đón tiếp ân cần và hướng dẫn về phương pháp học tập bậc Đại học, để chúng em tiếp cận được các bài giảng đầy nhiệt huyết của các thầy cô trên giảng đường.
“Càng trải nghiệm cuộc sống, chúng em càng thấm thía sự nghiêm khắc của các thầy cô trong giảng dạy và quản lý sinh viên. Sự nghiêm khắc này có thể làm cho một số bạn sinh viên nào đó khó chịu – nhưng chính điều đó đã tạo điều kiện cho các thế hệ sinh viên chúng em trưởng thành. Đúng như Bác Hồ đã viết: “Gạo đem vào giã bao đau đớn/ Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/ Sống ở trên đời người cũng vậy/ Gian nan rèn luyện mới thành công”.
“Trên giảng đường chúng em thường ca vang bài hát “Mái Trường Đông Đô” của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Lời bát hát ghi mài trong tâm trí chúng em: Đông Đô, Đông Đô hai tiếng thân yêu, trường của tôi. Đông Đô, Đông Đô, chắp cánh cho ta bay vào tương lai. Bao vất vả, để ngày mai đây … dưới mái trường, cùng đàn em khôn lớn. Công ơn thầy và ơn các cô … ghi trong lòng, kỷ niệm không bao giờ quên”
“Chúng em đã và đang trưởng thành dưới mái trường Đại học Đông Đô. Chúng em tri ân các thế hệ thầy cô đã và đang chắp cánh tri thức nghề nghiệp và nhân cách cho chúng em trong thời kỳ đất nước mở cửa và hội nhập để phát triển”.
IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Từ năm 2014, Trường đã có nhà đầu tư mới là Tập đoàn SARA Group, HĐQT mới do Ts. Trần Khắc Hùng là Chủ tịch, BGH mới do PGS. TS. Phạm Đình Phùng là Hiêu trưởng.
Ngày 17/02/ năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 235/QĐ-TTG chuyển đổi trường Đại học dân lập Đông Đô sang loai hình trường đai học tư thục. Tiếp theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết đinh số 3524/QĐ-UBND công nhận Hội đồng Quản trị trường Đại học Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 thành viên: TS. Trần Khắc Hùng. TS. Dương Văn Hòa . Bà Trần Kim Oanh. Ông Khúc Văn Mát. Ông Nguyễn Thế Sơn. Bà Trần Thị Yến. Ông Lê Phương Nam. Quyết định số 3525/QĐ-UBND công nhận Chủ tịch HĐQT là TS. Trần Khắc Hùng & Quyết đính số 3890/QĐ-UBND công nhận Hiệu trưởng là Ts. Dương Văn Hòa.
Ngày 27/06/2017 TS. Trần Khắc Hùng Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định số 01/QĐ-ĐĐ bổ nhiệm các phó hiệu trưởng gồm: Bà Trần Kim Oanh & Ông Khúc Văn Mát.
Ngày 30/06/2017, Trường Đại học Đông Đô long trọng tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Tại Lễ ra mắt Hội đồng quản trị & Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ts. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đã khảng định:Trường đã hoàn thành việc kiện toàn & mở thêm các khoa/ngành đào tạo đại học hệ chính quy. Đến nay trường có các khoa/ngành: Khoa các khoa học cơ bản, Khoa quản trị kinh doanh, Khoa quan hệ quốc tế, Khoa công nghệ thông tin, Khoa công nghệ môi trường, Khoa kỹ thuật điện tử viễn thông, Khoa công nghệ ô tô, Khoa du lịch, Khoa tài chính – ngân hàng, Khoa Kế toán, Khoa kiến trúc, Khoa xây dựng, Khoa Ngoại ngữ, Khoa ngôn ngữ & Văn hóa học, ngành Điều dưỡng, ngành Thú y.
Từ năm 2015 đến nayTrường đã được Bộ giáo dục & đào tạo cho phép đào tạo cao học các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Tài chính -Ngân hàng, Quản lý xây dựng & Kiến trúc.
Số lượng học viên gia tăng hàng năm theo chỉ tiêu cho phép của Bộ giáo dục & đào tạo. Đến nay học viên khóa 1 ngành Quản trị kinh doanh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (MBA). Ngày 17 tháng 9 năm 2017 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đã diễn ra lễ trao bằng cho 148 thạc sĩ khóa 1 chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là mốc son, là dấu ấn tươi đẹp của Trường Đại học Đông Đô.
Ts.Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT đã đề ra những định hướng & các giải pháp tổng quát về tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số … để phát triển Trường trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên & học viên hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo, quản trị & điều hành của HĐQT & Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2017 – 2022, Trường Đại học Đông Đô sẽ có những bước phát triển mới, vững mạnh trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Trường Đại học Đông Đô – Niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên & học viên./.