CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN VÀ TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA ĐÀI LOAN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

V/v Chương trình trao đổi sinh viên và trải nghiệm văn hóa tại Đài Loan

Trường Đại học Đông Đô thông báo Chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Chien Hsin 2019, cụ thể như sau:

 1. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Chien Hsin tại Đài Bắc, Đài Loan.
 2. Thời gian: 1 hoặc 2 học kỳ.
 3. Quyền lợi của sinh viên:
 • Hỗ trợ đưa đón tại sân bay và các thủ tục nhập học;
 • Trải nghiệm môi trường quốc tế và học bổng 100% học phí tại Trường Đại học Công nghệ và Kỹ thuật Chien Hsin, Đài Loan;
 • Biết thêm một nền văn hóa và có cơ hội giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia;
 • Thành thạo ít nhất một ngoại ngữ;
 • Có xác nhận của Trường Đại học Công nghệ và Kỹ thuật Chien Hsin về các học phần đã tham gia học;
 • Du lịch trải nghiệm ít nhất 02 lần/năm do Nhà trường tổ chức miễn phí;
 • Cơ hội nhận được học bổng học cao hơn tại các trường Đại Học tại Đài Loan (bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung);
 • Đối với các bạn sinh viên đăng ký chương trình 1 năm có cơ hội được trải nghiệm thực tập tại doanh nghiệp với mức lương tối thiểu 22.000 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 830.000VNĐ/tháng) trong 10 tháng và được nhận xác nhận thực tập.
 1. Yêu cầu:

– Sinh viên Trường Đại học Đông Đô từ 18-25 tuổi, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung có nguyện vọng tham gia chương trình.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 450 hoặc Tiếng Trung TOCFL Level 1 vào thời điểm xuất cảnh.

 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/05/2019 đến 27/06/2019.
 2. Liên hệ đăng ký:
 • Cô Vũ Phương Thảo – Thư ký Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô.

Email: vuphuongthao@hdiu.edu.vn, số điện thoại: 038.530.1992;

 • Cô Nhung – Hiệp Hội Phát triển Giáo dục Đào tạo Nghề Đài Loan

Email: vpduhocdailoan@gmail.com, số điện thoại: 0904.254.200

Đề nghị các đơn vị trong trường thông báo cho sinh viên biết các nội dung nêu trên và thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– HĐQT, Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị (để t/h);

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Lê Ngọc Hà