Chương trình đào tạo

Đại học Đông Đô công bố chương trình đào tạo năm 2018 như sau:

  1. Ngành Công nghệ thông tin

2. Ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô

3. Ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường

4. Ngành Tài chính ngân hàng

5. Ngành Kế toán

6. Ngành Quản trị kinh doanh

7. Ngành Điều dưỡng

8. Ngành Luật kinh tế

9. Ngành Ngôn ngữ Anh

10. Ngành Quản lý nhà nước

11. Ngành Quan hệ quốc tế

12. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

13. Ngành Kĩ thuật xây dựng

14. Ngành Du lịch

15. Ngành Kiến trúc

16. Ngành Thú Y

17. Ngành Kĩ thuật điện tử truyền thông

18. Ngành Ngôn ngữ Nhật

  • Hệ chính quy:

19. Ngành Thương mại điện tử

20. Ngành Dược học

21. Ngành Xét nghiệm y học