Điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong xét tốt nghiệp thpt quốc gia khác nhau như thế nào, cách cộng điểm xét ưu tiên tối đa ra sao và diện nào thì được cộng điểm khuyến khích.

Điểm ưu tiên – điểm khuyến khích trong xét tốt nghiệp khác nhau thế nào Thời điểm hiện tại các thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm nay để xét tốt nghiệp đang bắt tay vào ôn tập và tìm hiểu về các trường Đại học cũng như xét tuyển, công nhận…

Xem thêm

Chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Trung Quốc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC MÃ NGÀNH:              7220204 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐĐ ngày    tháng   …

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Trình độ đào tạo:     Đại học Loại hình đào tạo:   Chính quy Thời gian đào tạo:   4 năm Tổng số tín chỉ: 132 tín chỉ I. Mục tiêu đào tạo:         Về kiến thức và kỹ năng: + Kiến thức:…

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành Thú Y

1. Thời gian đào tạo: 5 năm. 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Bao gồm 170 tín chỉ không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục An ninh – Quốc phòng, được phân bổ như sau: KHỐI KIẾN THỨC Kiến thứcbắt buộc Kiến thức tự chọn Tổng Kiến thức giáo dục đại…

Xem thêm

ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 6 MODULE Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo và tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT (theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT và thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT) 1.Thông tin về Chứng chỉ ứng dụng…

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Từ xa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA NĂM 2019             Căn cứ thông tư số 10/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo…

Xem thêm