Tuyển gấp kỹ sư Công nghệ thông tin làm việc tại Nhật Bản

1.      Tên công ty: Tập đoàn TERAS Nhật Bản 2.      Địa điểm làm việc: Tokyo, Nhật Bản 3.      Số lượng: 6 kỹ sư 4.      Yêu cầu: –         Giới tính: Nam, Nữ –         Trình độ: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp –         Chuyên ngành: Công nghệ thông tin (code được PHP và HTML cơ bản) –         Ngoại ngữ: Tiếng Nhật cơ…

Xem thêm

Thông báo khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ Số: 99 /TB-ĐHĐĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020  THÔNG BÁO KHẨN Về công tác phòng chống dịch Covid -19 Kính gửi: Các đơn vị trong trường Thực…

Xem thêm

Tạp chí Khoa học & công nghệ Đông Đô: Thư mời cộng tác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG ĐÔ V/v: Mời cộng tác viết bài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 THƯ MỜI CỘNG TÁC Tạp chí Khoa học và công nghệ Đông Đô được…

Xem thêm