TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đại học Đông Đô thông báo quyết định đào tạo kế toán trưởng và mẫu đăng kí học bồi dưỡng.

Xem chi tiết tại các link sau:

QĐ đào tạo KTT ĐH Đông Đô

Cấp mã số đơn vị bồi dưỡng KTT

Đơn đăng kí Kế toán trưởng

Thông báo tuyển sinh KTT